ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Οι νέες φορολογικές αλλαγές

Τρόπος εξόφλησης ορισμένων συναλλαγών με ιδιώτες, κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 20 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010).