ΦΛΟΥΟΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ψηφιακή Αγγειογραφία Φλουοροσείνης (Φλουοροαγγειογραφία):

Είναι μια διαγνωστική απεικονιστική μέθοδος του βυθού του ματιού (αμφιβληστροειδής χιτώνας) που γίνεται με την ενδοφλέβια έγχυση του σκιαγραφικού «φλουοροσεϊνη». Η εξέταση κρατά περίπου 7 λεπτά κατά τα οποία λαμβάνουμε φωτογραφίες σε συγκεκριμένους χρόνους με σκοπό την αποτύπωση της γενικότερης υγείας του βυθού του ματιού. Το σκιαγραφικό μέσα σε 30 δευτερόλεπτα από την έγχυσή του έχει φτάσει στα αγγεία του αμφιβληστροειδούς και μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή του. Πρακτικά, αν ο οφθαλμίατρός σας διαπιστώσει με τη βυθοσκόπηση οίδημα στην περιοχή της ωχράς κηλίδας ή του οπτικού νεύρου, αιμορραγία ή κάτι δύσκολο να προσδιορίσει με γυμνό οφθαλμό θα σας συστήσει τη συγκεκριμένη εξέταση.