ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΗΜΙΜΟΡΙΟΥ (UBM) - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Mε αντίστοιχο τρόπο μελετούμε και το Πρόσθιο ημιμόριο του οφθαλμού, δηλαδή την Ιριδα, το Ακτινωτό, την Γωνία ΠΘ, τον Κρυσταλλικό φακό και τους γειτονικούς τους ιστούς. Με τα μηχανήματα υπερήχων Προσθίου ημιμορίου, που χρησιμοποιούν probes των 35-50 ΜHz μελετούμε παθήσεις, οπως οι Ογκοι της Ιριδας και του Ακτινωτού, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να μελετηθούν με κανένα άλλο τρόπο. Οι τομογραφίες που αποδίδουν τα μηχανήματα αυτά είναι μεγάλης ευκρίνειας. Για το λόγο αυτό η εξέταση έχει ονομασθεί Υπερηχογραφική Βιομικροσκόπηση (UBM). Ενα άλλο αντικείμενο ελέγχου με UBM είναι και το εύρος της Γωνίας ΠΘ και ο δυναμικός έλεγχος του εύρους της Γωνίας υπό σκοτοπικές και σκοτοπικές συνθήκες στις περιπτώσεις Γλαυκώματος στενής γωνίας. Επίσης μελετάται και η θέση των τοποθετημένων Ενδοφακών, μετά από εγχείρηση καταρράκτη ή διαθλαστικής επέμβασης.

Μηχανήματα : UBM Quantel Aviso