ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΗΜΙΜΟΡΙΟΥ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Με την χρήση ειδικών μηχανημάτων Υπερήχων μπορούμε να “δούμε” μέσα από ιστούς που είναι αδιαπέραστοι στο φώς. Ετσι με την εφαρμογή των υπερήχων οπισθίου ημιμορίου μπορούμε να μελετήσουμε, με αρκετά μεγάλη ευκρίνεια, σημαντικές παθήσεις του Αμφιβληστροειδούς (πχ Αποκόλληση Αμφιβληστροειδούς), ή του Χοριοειδούς (πχ Ογκοι Χοριοειδούς), ακόμη και όταν η κοιλότητα του υαλοειδούς, δηλαδή το εσωτερικό του βολβού, ειναι γεμάτο με αιμορραγία.

Η μελέτη των παθήσεων του Οπισθίου ημιμορίου πραγματοποιείται με probes των 12.5 MHz.

Μηχανήματα : Eye Cube Ellex Inc, Nidek 2500K