ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Είναι μια μέθοδος που απεικονίζει με εξαιρετική λεπτομέρεια τον Κερατοειδή και ταυτόχρονα μία διαγνωστική διαδικασία για διάφορες παθήσεις του. Με την τοπογραφία μπορούμε να δούμε, με τη μορφή χαρτών, τρισδιάστατα τον κερατοειδή σημείο προς σημείο. Δηλαδή λαμβάνουμε εικόνες που μας πληροφορούν για την καμπυλότητα της πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας , τη οπτική δύναμη και το πάχος του κερατοειδούς. Πρακτικά, με τη βοήθεια αυτής της απλής και μη επεμβατικής εξέτασης διαγιγνώσκουμε π.χ. τον κερατόκωνο, όλους τους τύπους του αστιγματισμού κλπ

Είναι απαραίτητη εξέταση για να εκτιμήσουμε προεγχειρητικά έναν ασθενή που θα προχωρήσει σε διαθλαστική επέμβαση με Laser.