ΤΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Τονόμετρο Pascal

Tο Τονόμετρο Pascal μετρά την Ενοφθάλμια Πίεση (ΕΟΠ) με την βοήθεια εν/ος υπερσύγχρονου ηλεκτρονικού πιεζο-ηλεκτρικού σένσορα που είναι τοποθετημένος στο πρίσμα που έρχεται σε επαφή με τον Κερατοειδή. Η επιφάνεια του πρίσματος είναι κοίλη και έτσι, ο Κερατοειδής δεν πιέζεται, ούτε επιπεδώνεται, αλλα η κοίλη επιφάνεια του πρίσματος εφαρμόζει πάνω στην κυρτή επιφάνεια του Κερατοειδούς> Μ ε αυτον τον τρόπο έρχεται σε επαφή και ο σενσορας με τον κερατοειδή. Ο καρδιακός παλμός, ως γνωστόν, προκαλεί αντίστοιχες παλμικές κινήσεις στον βολβό του οφθαλμού οι οποίες προκαλούν διέγερση του σενσορα που εφαπτεται στον Κερατοειδή.Από την μέτρηση των παλμικών κινήσεων του βολβού το Τονόμετρο Pascal, με την βοήθεια εξειδικευμένου λογισμικού, υπολογίζει την ΕΟΠ μέσα στον βολβό του ματιού.

Τα βασικά πλεονεκτήματα της μέτρησης με Τονόμετρο Pascal είναι οτι οι μετρήσεις δεν επηρεάζονται από το Πάχος του Κερατοειδούς και τις βιο-μηχανικές του ιδιότητες. Θεωρείται ιδανικό για την μέτρηση ΕΟΠ σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε δι’ορθωση Μυωπίας με Laser, όπου το πάχος του Κερατοειδούς μειώνεται με αποτέλεσμα η μέτρηση με Τονόμετρο Goldmann να είναι τελείως αναξιόπιστη.

Παράλληλα το υπολογίζεται και το οφθαλμικό εύρος παλμού (Ocular Pulse Amplitude - OPA) που δίνει πληροφορίες για την βατότητα της σύστοιχης καρωτίδας αλλά, έμμεσα, και της οφθαλμικης αιματικής ροής, πουσυνδέεται αμεσα με την τροφοδοσία και την υγεία του οπτ νεύρου.