ΣΤΕΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΘΗΛΗΣ (HRT) - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

To μηχάνημα HRT (Heidelberg Retinal Tomograph) χρησιμοποιείται κυρίως στον έλεγχο του Γλαυκώματος. Το HRT πραγματοποιεί 32 ψηφιακές τομογραφίες της οπτκής θηλής (ΟΘ) κατά βάθος, σε 1,5 δευτερόλεπτα. Από την σάρωση αυτή προκύπτει ένα 3διάστατο μοντέλλο της ΟΘ σε μεγάλη μεγεθυνση. Μέσω του μοντέλλου αυτού πραγματοποιούμε, σε ένα δεύτερο στάδιο, την Στερεομετρική Ανάλυση της ΟΘ, δηλαδή την οριοθέτηση και μέτρηση διάφορων τμημάτων και περιοχών μεγάλης σημασίας της ΟΘ, όπως το Νευρο-αμφιβληστρειδικό χείλος (Rim). Από την μελέτη αυτή και την σύγκριση με φυσιολογικά μοντέλλα, ταυτοποιούνται πιθανές φθορές και απώλειες στις διαστάσεις του Rim, ή παρακολουθείται η εξέλιξη της απώλειας αυτής στον χρόνο με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Ο έλεγχος HRT έχει τεράστια σημασία στην έγκαιρη πιστοποίηση βλαβών που προκαλεί το Γλαύκωμα στο Οπτικό Νεύρο και αναγνωρίζεται σαν ένας από τους πιό αξιόπιστους ελέγχους στην διάγνωση και παρακολούθηση της εξέλιξης του Γλαύκώματος σε πρώιμο στάδιο.

Μηχανήματα : HRT-1, HRT-3