ΠΑΧΥΜΕΤΡΙΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παχυμετρία Κερατοειδούς

Είναι η μέτρηση του πάχους του Κερατοειδούς. Το μέσο φυσιολογικό πάχος είναι περί τα 540 μικρά. Η μέτρηση αυτή είναι θεμελιώδους σημασίας στις επεμβάσεις διόρθωσης Μυωπίας, Υπερμετρωπίας και Αστιγματισμού με Laser, ενώ έχει επίσης μεγάλη σημασία σε μία σειρά από άλλες παθήσεις όπως πχ στο Γλαύκωμα.

Πραγματοποιείται με διάφορούς τρόπους, ανάλογα με την περίσταση, όπως πχ με Παχύμετρο Υπερήχων, με ειδικούς Τοπογράφους Κερρατοειδούς, με ΟCT κερατοειδούς κλπ.