ΟΡΘΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η εξέταση αυτή πραγματοποιείται από παιδοοφθαλμίατρο και περιλαμβάνει τη μελέτη της κίνησης και της συνεργασίας των ματιών του παιδιού στις διάφορες θέσεις του βλέμματος. Πρακτικά το αν υπάρχει στραβισμός (εμφανής ή μη) θα μας το δείξει η συγκεκριμένη εξέταση.