ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ (SD-OCT) - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Oπτική Τομογραφία (OCT) Ωχράς Κηλίδας

H Oπτική Τομογραφία Συνοχής (OCT) είναι μία υπερσύγχρονη τεχνολογία, με την οποία πραγματοποιούμε λεπτότατες τομές σε εξαιρετικά μικρών διαστάσεων ιστούς του ματιού, όπως είναι ο Αμφιβληστροειδής. Οι τομογραφίες που προκύπτουν μοιάζουν με εκείνες της Μαγνητικής Τομογραφίας, αλλά είναι εξαιρετικά μεγάλης ευκρίνειας (Resolusion 3-7 μm), σε σημείο να συγκρίνονται με ιστολογικές τομές.

Η εφαρμογή της OCT δίκαια θεωρείται πραγματική επανάσταση, έχει δε προκαλέσει ριζική αναθεώρηση στη διάγνωση και στη θεραπεία πάρα πολλών παθήσεων του Αμφιβληστροειδούς.

Σήμερα, ο έλεγχος με OCT θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος στη διάγνωση και στην επιλογή θεραπείας για ένα πολύ μεγάλο αριθμό παθήσεων του οφθαλμού, όπως οι παθήσεις της Ωχράς κηλίδας, το Γλαύκωμα κλπ.

Στην Ωχρά κηλίδα, με τις τομογραφίες της OCT, αποτυπώνεται με εξαιρετική λεπτομέρεια η ανατομία του κεντρικού βοθρίου και γίνονται άμμεσα αντιληπτά διάφορες παθολογικές καταστάσεις, όπως το κυστικό οίδημα, η συγκέντρωση υπαμφιβληστροειδικού υγρού, η απώλεια των φωτο-υποδοχέων κλπ

Οσον αφορά την μελέτη του Γλαυκώματος, με την OCT πραγματοποιούνται ειδικές τομές γύρω από την Οπτική Θηλή. Σε αυτές αποτυπώνεται με μεγάλη ευκρίνεια η στιβάδα των Οπτικών Ινών και πιστοποιούνται με ακρίβεια ακόμη και μικρές εστιακές απώλειες στην στιβάδα αυτή. Διάχυτες ή, ακόμη περισσότερο, εστιακές απώλειες Οπτικών Ινών, θεωρούνται σήμερα το απόλυτο τεκμήριο για την ύπαρξη Γλαυκώματος. Επειδή, με την OCT, είναι δυνατόν να επισημανθούν μικρές απώλειες των Οπτικών Ινών, αλλά και των Γαγγλιακών κυττάρων του Οπτικού Νεύρου, στοιχείο χαρακτηριστικό του αρχόμενου Γλαυκώματος, η OCT θεωρείται σήμερα το ισχυρότερο όπλο στην Διάγνωση του πρώιμου Γλαυκώματος.

Με την κατάλληλη εστίαση τα μηχανήματα της OCT πραγματοποιούν εξαιρετικής ευκρίνειας τομογραφίες του Κερατοειδούς. Με τις τομές αυτές μελετάται ένα μεγάλο φάσμα παθήσεων στον Κερατοειδή, αλλά, κυρίως, μελετάται ο ιστός αυτός σε σχέση με τον προγραμματισμό και τα αποτελέσματα των Διαθλαστικών επεμβάσεων με Eximer Laser (LASIK, PRK, Femoto Lasik κλπ).

Ο πιο προηγμένος σήμερα τύπος OCT είναι η Spectral Domain OCT ή SD-OCT. Στο ΟΜΜΑ λειτουργούν 3 (τρία) υπερσύγχρονα SD-OCT μηχανήματα SPECTRALIS της Heidelberg Engineering τα οποία θεωρούνται τα κορυφαία στο είδος τους.

Μηχανήματα: SPECTRALIS - Heidelberg Engineering