ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Οπτικά Πεδία (Αυτόματη Περιμετρία)

Ελεγχος Οπτικού Πεδίου είναι η δημιουργία ενός είδους “χάρτη”, που δείχνει την έκταση του χώρου, που μπορούμε να δούμε με το κάθε μας μάτι.

Ο ασθενής κάθεται, με το ένα ματι κλειστο και το άλλο ανοικτο, μπροστά από μιά οθόνη, στην οποία εμφανίζονται φωτεινές λάμψεις με κανονικό ρυθμό. Οι λάμψεις εμφανίζονται είτε στην κεντρική περιοχή της οθόνης, είτε στην περιφέρειά της σε μιά προσπάθεια να βρεθούν τα όρια του χώρου που μπορούμε να δούμε. Ταυτόχρονα μεταβάλεται με συγκεκριμένο τρόπο και η ένταση των φωτεινών λάμψεων με στόχο να βαθμολογηθεί και η ευαισθησία του ματιού στο φωτεινά ερεθίσματα.

Η εξέταση γίνεται σε ειδικά μηχανήματα με πολύπλοκους αλγορίθμους και ο ασθενής ειδοποιεί το πρόγραμμα οτι είδε την λάμψη πιέζοντας ένα μπουτόν.

Ετσι τελικά δημιουργείται ένας ολοκληρωμένος χάρτης του οπτικού πεδίου του ματιού, που δείχνει την έκταση και τα όρια του πεδίου αυτού στο χώρο, αλλά και τις περιοχές τυχόν μειωμένης ευαισθησίας μέσα στα όρια του πεδίου αυτού.

Πολλές και σοβαρές παθήσεις δημιουργουν “στενώσεις” στο οπτικό πεδίο, η “σκοτώματα”, δηλαδη περιοχές μειωμένης ευαισθησίας, όπως το Γλαύκωμα, η Οπτική Νευρίτιδα κλπ.