ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

H βασικώτερη, ίσως, εξέταση στην Οφθαλμολογία.

Είναι η μέτρηση της ικανότητας του ματιού να διακρίνει καθαρά από τα μεγαλύτερα μεχρι και τα μικρότερα δυνατόν αντικείμενα.

Ο τρόπος μέτρησης είναι παγκόσμια καθιερωμένος και γίνεται με τον πίνακα γραμμάτων ή αριθμών του Snellen.