ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΔΟΘΥΛΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Μέτρηση Ενδοθηλιακών Κυττάρων Κερατοειδούς

Η εσωτερική επιφάνεια του Κερατοειδούς καλύπτεται από μία λεπτή μεμβράνη που ονομάζεται Ενδοθήλιο. Αποτελείται από μία μόνο στιβάδα κυττάρων που ονομάζονται ενδοθηλιακά κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά έχουν εξαγωνικό σχήμα και στις πλευρές τους συνδέονται μεταξύ τους με ισχυρότατους δεσμούς, έτσι ώστε στο σύνολό της η μεμβράνη που σχηματίζουν να είναι απόλυτα αδιαπέραστη από το υδατοειδές υγρό, το υγρό δηλαδή που παράγεται στο εσωτερικό του βολβού. Τα ενδοθηλιακά κύτταρα, όπως ονομάζονται, είναι απόλυτα εξειδικευμένα στο να ελέγχουν και να καθορίζουν, ανά πάσα στιγμή, το ποσό του νερού που υπάρχει στον Κερατοειδή. Βλάβη ή ανεπάρκειά τους προκαλεί ανεξέλεγκτη είσοδο νερού στον Κερατοειδή, με αποτέλεσμα οίδημα και θόλωση του Κερατοειδούς.

Διάφορες παθήσεις σχετίζονται με μικρές ή μεγάλες βλάβες των κυττάρων του Ενδοθηλίου πχ Ενδοθηλιακή Δυστροφία, Φυσαλιδώδης Κερατοπάθεια κλπ.

Η μέτρησή τους ανά τετραγωνικό χιλιοστό, όπως επίσης το μέγεθος και το σχήμα τους γίνονται με ειδικές απεικονιστικές μεθόδους που πραγματοποιούν ειδικά μηχανήματα υψηλής ακρίβειας.