ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΒΥΘΟΥ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Μία πλήρης μελέτη παθήσεων του βυθού στο ΟΜΜΑ περιλαμβάνει :

Πιθανόν να κριθούν αναγκαίες και οι εξής εξετάσεις :