ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΡΙΝΟΔΑΚΡΥΪΚΟΥ ΠΟΡΟΥ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Αν το βρέφος παρουσιάζει συνεχή δακρύρροια, υγρό μάτι ή βλέννη πάνω στις βλεφαρίδες του είναι πιθανό να έχει τη λεγόμενη «συγγενή απόφραξη του κατώτερου ρινοδακρυϊκού συστήματος». Είναι συχνή πάθηση (1-5%) και συνήθως μέχρι τους 6 μήνες, στο 50% του πληθυσμού, θα έχουμε αυτόματη διάνοιξη. Αν αυτό δεν συμβεί, τότε στα βρέφη ηλικίας 8-12 μηνών προχωρούμε στην παρακάτω επέμβαση. Κάτω από γενική αναισθησία ένας πολυ λεπτός, μεταλλικός, ειδικός καθετήρας τοποθετείται στο ρινοδακρυϊκό σύστημα του βρέφους και τα δάκρυα φεύγουν μέσω της μύτης. Το ποσοστό επιτυχίας αγγίζει το 90%.