ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Τι είναι ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος και ποιες εξετάσεις περιλαμβάνει;

Ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος περιλαμβάνει εξειδικευμένες εξετάσεις με τις οποίες αξιολογείται η λειτουργικότητα του οπτικού συστήματος. Το κατά πόσον δηλαδή τα «ερεθίσματα» που λαμβάνονται (ηλεκτρική δραστηριότητα του αμφιβληστροειδούς), μεταφέρονται (αγωγιμότητα οπτικού νεύρου) και κωδικοποιούνται σε εικόνες σωστά από τον εγκέφαλο.

Οι εξετάσεις αυτές είναι:

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο ΟΜΜΑ σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με το μηχάνημα Tomey EP 100 και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ISCEV. Ο ασθενής συνδέεται με ειδικά ηλεκτρόδια μέσω των οποίων λαμβάνονται καταγραφές (κύματα) όπως όταν κάνουμε καρδιογράφημα. Η εξέταση είναι ανώδυνη ,αλλά απαιτεί στοιχειώδη συνεργασία του ασθενούς προκειμένου να διατηρηθούν τα ηλεκτρόδια στη θέση τους. Η διάρκεια ποικίλλει ανάλογα με τον αριθμό και το είδος των εξετάσεων που θα πραγματοποιηθούν (από δεκαπέντε λεπτά έως μιάμιση ώρα).

Για ποιες περιπτώσεις γίνεται ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος;