ΕΞΩΦΘΑΛΜΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

H μέτρηση με ένα ειδικό όργανο του μέρους του βολβού του ματιού που εξέχει από τα όρια του κογχου. Αφορά κυρίως στην διάγνωση και παρακολούθηση της Θυρεοειδικής οφθαλμοπάθειας.