ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Με τον έλεγχο των Οπτικών Πεδίων αποσκοπούμε στην χαρτογράφηση όλων των σημείων στον χωρο που γίνονται αντιληπτά στούς φωτουποδοχείς του αμφ-δούς, προσηλώνοντας σταθερά το βλέμμα μας σε ένα οπτικό ερέθισμα. Ο ασθενής συμμετέχει καθ’όλη την διάρκεια της εξέτασης πατώντας ένα μπουτόν όταν αντιληφθεί το φωτεινό ερέθισμα.

Η εξεταση αυτή είναι χρήσιμη σε αρκετες παθήσεις κυρίως όμως για τον έλεγχο Γλαυκώματος και άλλων ασθένειων του Οπτικού νεύρου.