ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Γλαύκωμα είναι μία πάθηση του οφθαλμού στην οποία η αύξηση της πίεσης του ματιού φθείρει το οπτικό νεύρο και επηρεάζει την μεταφορά της εικόνας που βλέπουμε από το μάτι στον εγκέφαλο. Η φθορά του οπτ. Νεύρου μπορεί να είναι πλήρης οπότε ο ασθενής τυφλώνεται.

Πως μεταφέρονται οι εικόνες που βλέπουμε στον εγκέφαλο?

Τι είναι το οπτικό νεύρο?

Πρέπει να φανταζόμαστε το οπτικό νεύρο σαν ένα είδος ηλεκτρικού καλωδίου που μεταφέρει τις εικόνες που βλέπει το μάτι μας στον εγκέφαλο. Το “καλώδιο” αυτό περιέχει περίπου 1 εκατομύριο πολύ λεπτά “συρματάκια”, τις οπτικές ίνες, μέσα από τις οποίες οι εικόνες φθάνουν στον εγκέφαλό μας. Κάθε εικόνα μεταφέρεται ψηφιοποιημένη, δηλαδή χωρισμένη σε μικρές ψηφίδες, και κάθε ψηφίδα μεταφέρεται μέσα από μία συγκεκριμένη οπτική ίνα.

Εχουμε δύο οπτικά νεύρα, ένα για κάθε μάτι. Ολες οι οπτικές ίνες και από τα δύο οπτικά νεύρα καταλήγουν στον οπτικό φλοιό, στο πίσω μέρος του εγκεφάλου μας. Εκεί συγκεντρώνονται όλες οι ψηφίδες και ανασυντίθεται η εικόνα. Ετσι βλέπουμε!

Τι συμβαίνει στο Γλαύκωμα?

Στό Γλαύκωμα οι οπτικές ίνες αρχίζουν να καταστρέφονται. Οι ψηφίδες της εικόνας που μεταφέρονται μέσα από τις ίνες αυτές δεν φθάνουν στον εγκέφαλο και έτσι κομμάτια ολόκληρα της εικόνας που κοιτά χάνονται και ο ασθενής δεν τα βλέπει. Τα ελείμματα αυτά στην εικόνα που κοιτάμε τα ονομάζουμε σκοτώματα. Καθώς η καταστροφή των οπτικών ινών προχωρά, τα σκοτώματα αυτά γίνονται ολοένα και μεγαλύτερα με αποτέλεσμα τελικά ο ασθενής να βλέπει μόνο μιά μικρή περιοχή στο κέντρο της εικόνας που κοιτά. Οταν καταστραφούν και οι τελευταίς οπτικές ίνες χάνεται από την όραση και αυτή η κεντρική περιοχή και το μάτι τυφλώνεται.