ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

1 Χρηστάκης Χρήστος του Νικολάου Πρόεδρος
2 Χαϊδούλης Στυλιανός του Ιωάννου Αντιπρόεδρος
3 Δατσέρης Ιωάννης του Ιορδάνη Δ/νων Σύμβουλος
4 Τσιμπίδας Δημήτριος του Παναγιώτη Μέλος
5 Παλημέρης Γεράσιμος-Μιλτιάδης του Δημοσθένη Μέλος
6 Ρουμελιώτης Αθανάσιος του Αναστασίου Μέλος
7 Γκοτζαρίδης Ευστράτιος του Βασιλείου Μέλος