ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

1 Παρούσης Παναγιώτης του Θεμιστοκλέους Πρόεδρος
2 Δατσέρης Ιωάννης του Ιορδάνη Δ/νων Σύμβουλος
3 Χαϊδούλης Στυλιανός του Ιωάννου Μέλος
4 Παλημέρης Γεράσιμος-Μιλτιάδης του Δημοσθένη Μέλος
5 Ρουμελιώτης Αθανάσιος του Αναστασίου Μέλος
6 Γκοτζαρίδης Ευστράτιος του Βασιλείου Μέλος
7 Χρηστάκης Χρήστος του Νικολάου Μέλος