ΒΥΘΟΣΚΟΠΗΣΗ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η Βυθοσκόπηση είναι ο έλεγχος του οπισθίου ημιμορίου του ματιού που πραγματοποιείται μετά από πλήρη διαστολή της κόρης με ειδικές σταγόνες και χρήση ειδικών φακών και πρισμάτων.

Περιλαμβάνει έλεγχο της Ωχράς Κηλίδος και του Οπτικού Νεύρου αλλά, κυρίως, έλεγχο του μέσου και περιφερικού αμφιβληστροειδούς για ύπαρξη παθολογικών καταστάσεως, όπως η Διαβητική αμφιβληστρειδοπάθεια ή η ύπαρξη οπών και αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς.