ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΡΑΣΕΩΣ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Χαμηλή όραση είναι η κατάσταση μειωμένης όρασης λόγω μιας μη αναστρέψιμης νευροφθαλμολογικής νόσου η οποία προκαλεί σημαντική οπτική βλάβη.

Η βλάβη αυτή εμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή των καθημερινών δραστηριοτήτων και δεν μπορεί να διορθωθεί με συμβατικά συστήματα διάθλασης (γυαλιά, φακούς, Laser).

Τα Βοηθήματα Χαμηλής Όρασης είναι συστήματα που μεγενθύνουν τα αντικείμενα ή που διευρύνουν το οπτικό πεδίο. Πρόκειται για μηχανήματα που περιλαμβάνουν: ηλεκτρονικά και τηλεσκοπικά συστήματα, μεγεθυντικούς φακούς, πρεσβυωπικά γυαλιά με πρισματική διόρθωση, ειδκά φίλτρα, λαμπτήρες φωτισμού.

Η σύσταση βοηθημάτων χαμηλής όρασης γίνεται μετά από ακριβείς μετρήσεις και αξιόγηση των αναγκών του ασθενή.