ΒΙΟΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΥ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Με τον όρο Βιομικροσκόπηση αναφερόμαστε στην εξέταση των ματιών με την χρήση Σχισμοειδής Λυχνία, το βασικό όργανο οφθαλμολογικού ελέγχου.

Πρόκειται για ένα ειδικό μικροσκόπιο με το οποίο ο οφθαλμίατρος παρατηρεί τόσο το πρόσθιο όσο και το οπίσθιο ημιμόριο τών ματιών, ελέγχοντας επιπεφυκότα, κερατοειδή, βλέφαρα αλλά και κρυσταλικό φακό(καταρράκτη), ωχρά κηλίδα, οπτικό νεύρο και αμφιβληστροειδή αντίστοιχα.