ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ειναι η μέτρηση συγκεκριμένων διαστάσεων του οφθαλμού με σκοπό να υπολογισθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια η διαθλαστική δύναμη του ενδοφακού που θα τοποθετηθεί μετά την αφαίρεση του καταρράκτη, ώστε η μετεγχειρητική διάθλαση του ματιού να είναι η επιθυμητή.

Συνήθως η Βιομετρία περιλαμβάνει τη μέτρηση του αξονικού μήκους του βολβού και μετρήσεις του Κερατοειδή και του Προσθίου θαλάμου. Με τα στοιχεία αυτά και τη χρήση ειδικών αλγορίθμων υπολογίζεται η δύναμη του ενδοφακού που θα χρησιμοποιηθεί. Η μέτρηση του αξονικού μήκους είναι η πιο σημαντική.

Η Βιομετρια πραγματοποιείται είτε με συνδυασμό Κερατομετρίας και Βιομετρίας με υπερήχους, είτε με υπερσύγχρονα μηχανήματα που χρησιμοποιούν υπέρυθρο φώς ή ακτίνες Laser.