ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΝΔΟΚΥΑΝΙΝΗΣ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ψηφιακή Αγγειογραφία Ινδοκυανίνης (ICG):

Πρόκειται για μια εξειδικευμένη απεικονιστική, διαγνωστική μέθοδο του βυθού του ματιού (αμφιβληστροειδής και χοριοειδής χιτώνας) που γίνεται με την ενδοφλέβια χορήγηση του σκιαγραφικού «ινδοκυανίνη». Η εξέταση διαρκεί 1 ώρα κατά την διάρκεια της οποίας περίπου ανά τέταρτο λαμβάνουμε φωτογραφίες από το βυθό του ματιού στις διάφορες χρονικές φάσεις από την έγχυση του σκιαγραφικού. Η εξέταση αυτή συστήνεται σε περίπτωση που η ψηφιακή φλουοροαγγειογραφία δεν έχει δώσει σαφή διάγνωση και οασθενής χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.