ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ (ANGIO OCT) - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η αγγειογραφία OCT είναι η τελευταία μη επεμβατική τεχνολογία, που επιτρέπει την απεικόνιση της ροής του αίματος στον αμφιβληστροειδή και στο χοριοειδή μέσψ σάρωσης οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT). Καθιστά δυνατή την απεικόνιση της μικροκυκλοφορίας του οφθαλμού η οποία δεν εντοπίζεται μεσω της συμβατικής αγγειογραφίας με σκιαγραφικό φλουορεσίνης ή ινδοκυανίνης. Η επαναστατική αυτή μέθοδος χρησιμοποιείται για την κλινική αξιολόγιση παθήσεων του οφθαλμού.